est  |  eng
------Kütioru maakunsti rada

Tammetsõõr

Kütioru idanõlva harjalt, “Metsalise” sulptuuri juurest 1,3 km kirdesse asub kultuurimälestiste kogum Ilmamägi ja Tammetsõõr. Kütioru idakalda mäed - Lagämägi, Korgõmägi, Makemägi, Haudumägi, Tsõdsõperse mägi, Härkätsimägi, Ilmamägi. Viimasest 400 m edela pool on Utike talu maalt leitud orduaja aardeid ehete ja müntidega.

Ilmamäe loodejalamil asub Tammetsõõr - umbes 200 aasta vanustest tammedest ring läbimõõduga 13 meetrit. Tsõõri lääneküljel olevat puudevahet on nimetatud väravaks. Ka idaküljel on väravat meenutav laiem puudevahe, mis on kitsam lääneväravast. Tammetsõõri ümber on madal vall, mis võib olla jäänud tammesid ümbritsenud tarast.

Hiietammik. tõivatammik (tõiv-tõotusohver), nõnda on meie esivanemad nimetanud oma muistseid pühakohti. Sellistesse kohtadesse tullakse puhtalt, peale sauna. Neis räägitakse vaikselt. Neis nähakse nägemusi, saadakse terveks, lepitakse metsaga. Tammetsõõri juurde kuuluvad Ilmamägi, Ilmamäe allikas, Anikese lomp ja suitsusaun. Need kohad olid ja on inimestele ühenduseks elujõudu andva loodusega. Rahva komme selliseid kohti pühaks pidada on kestnud üle 5000 aasta.

INFO: Tohkri küla, Ilmamäe talu
65202 Lasva vald
Tel: 078 61558