est  |  eng
------Kütioru maakunsti rada

Peeter RjabovPeeter Rjabov (ersa)
Tootemsambad
1999

Peeter Rjabov on pärit Ersamordva puunikerdajate perest, kõik ta vennad on puunikerdajad ning on seotud Podlesnaja Dovla kunstikooliga, mis hoiab alal Ersa traditsioonilisi käsitöid. Kütioru tootemsambad on Ersade põlised koduhoidjad. Mees külvab ja naine hoiab võtmeid. Algselt seisid nad paisu ääres. Kui aga tulvavesi nad sealt viis, kolisid nad Avatud Ateljee põhjaväravale.