est  |  eng
------Kütioru maakunsti rada

Avatud Ateljee

Kütioru Avatud Ateljee on mittetulundusühing, mis koosneb hajusast hulgast erinevate valdkondade loovharitlastest ja mille epitsenter paikneb Kütiorus, kunagises Valdur ja Eetla Ohaka suveateljees. Ühingut juhivad Hasso Krull, Peeter Laurits, Leelo Laurits ja Anneli Ehlvest, nõustab Anke Mellin.

Avatud Ateljee püüab kokku sobitada pronksiaegseid ja postindustriaalseid tõekspidamisi ning teenida oma tegevusega looduskeskkonna huve. Kütiorust kureeritavate kunstiprojektide valikul lähtume kohaspetsiifilisuse põhimõttest. Eelistame autoreid ja ideid, mis ammutavad inspiratsiooni kohalikust keskkonnast ja pärimusest ja/või kõnetavad seda otseselt. Valdkondade osas ei ole me tahtnud endale mingeid piiranguid seada ning meie tegevus on kulgenud looduse ja kultuuri ristteel risoomselt, aktiveerides nii muusika, kirjanduse, kujutavate kunstide kui teaduse kokkupuutepunkte.

Maakunsti rada hakkasime rajama 1999.a ning praegu kerkivad Kütiorgu uued teosed regulaarsete rahvusvaheliste sümpoosiumide käigus. Kummatigi ei tegele me matkajate toitlustamise, majutuse või giiditeenusega. Kütioru Avatud Ateljee ei ole turismiobjekt vaid eraldatusest lugu pidav tööpind - ateljee!

Ette teatamata külastused häirivad tööd, seepärast palume neid, kes tingimata vajavad isiklikku visiiti, helistada
78 29 210
või
52 422 69.

Sissevaadet Avatud Ateljeesse pakume küberneetilisel kujul võrgusilmast www.metsas.ee